Kunst & Antiek aan Zee ...

My Story

LUXeOR werd gevestigd in Nieuwpoort-Bad in oktober 2019 en biedt u een mix van klassieke en moderne kunst, zowel qua schilderijen, litho’s en beelden met klinkende namen als Corneille, Dali, Delvaux, Picasso, Lichtenstein, Magritte, Matisse, e.a.  Daarnaast bieden wij ook parels aan, maar hier wijken we wel af van de klassieke witte parelkettingen, en concentreren zich meer op barokke parels, gekleurde Edison-parels, Tahiti-parels en Japanse parels.

Er wordt vaak gezegd dat het lot of een onbenullige gebeurtenis een kentering betekent.  Wel voor mij was dit een regenachtige zondag en een pamflet voor een kunst- en antiekveiling in december 2018. En ja, de liefhebberij voor archeologie, kunst in al zijn vormen en antiek kwam weer naar boven en kreeg de bovenhand.  Ik besloot om zelf mijn zaak te starten in mijn geliefde Nieuwpoort, waar ik als tweedeverblijver vertoefde, maar wel met de intentie om hier naartoe te verhuizen na mijn pensioen.  Wel het kan verkeren zei Bredero, en ja hoor LUXeOr werd geboren en ik werd een ‘nieuwe’ Niewpoortenaar.

De naam LUXeOR  is er niet van vandaag op morgen gekomen en bestaat eigenlijk uit twee woorden, LUX, want antiek en kunst in al hun vormen zijn eigenlijk een luxe, en OR omdat de meeste zaken in de winkel in de figuratieve zin goud waard zijn.

Kom gerust een kijkje nemen of contacteer ons vrijblijvend.

Groetjes & tot binnenkort,

Katia

 

LUXeOR a été créé à Nieuport-Bad en octobre 2019 et vous propose un mélange d’art classique et moderne, en termes de peintures, lithographies et images aux noms sonores tels que Corneille, Dali, Delvaux, Picasso, Lichtenstein, Magritte, Matisse, etc. De plus, nous proposons aussi des perles, mais ici nous nous écartons des colliers de perles blanches classiques, et nous nous concentrons davantage sur les perles baroques, les perles colorées Edison, les perles de Tahiti et les perles japonaises.

On dit souvent que le destin ou un événement insignifiant est un tournant. Pour moi, c’était un dimanche pluvieux et un pamphlet pour une vente aux enchères d’art et d’antiquités en décembre 2018. Et oui, le hobby de l’archéologie, l’art sous toutes ses formes et ses antiquités est revenu et a pris le dessus. J’ai décidé de créer ma propre entreprise dans mon bien-aimé Nieuport, où je suis resté en tant que deuxième personne, mais avec l’intention de déménager ici après ma retraite. Cela pourrait être faux, a déclaré Bredero, et oui LUXeOr est né et je suis devenu un «nouveau» Nieuwpoortenaar.

Le nom LUXeOR n’est pas venu d’aujourd’hui à demain et se compose en fait de deux mots, LUX, parce que les antiquités et l’art sous toutes leurs formes sont en fait un luxe, et OR parce que la plupart des choses dans le magasin valent de l’or au sens figuré.

N’hésitez pas à venir jeter un œil ou à nous contacter sans engagement.

Salutations et à bientôt,

Katia

Galerij